Skurups folkhögskola

Film & TV - Inriktad på gestaltande programformer som dramaproduktion och konstnärlig dokumentärfilm.

Skurups folkhögskola har även en ettårig fördjupande kurs i dokumentärfilm som kallas DOK:HUSET. Kursen ger dig tid att under ett år arbeta med din film, få handledning och undervisning, samtidigt som du är berättigad till studiemedel.

Målet är att det ska bli en färdig dokumentärfilm. Kursdeltagarna väljs utifrån projekten med specifika roller såsom regissör och fotograf. Totalt antas åtta projekt.

DOK:HUSET pågår heltid, men undervisning och handledning är upplagd så att du endast behöver vara närvarande i Skurup ungefär hälften av tiden.

Postadress
Skurups folkhögskola
274 33 Skurup

Kontakt
0411-405 87