Reaktor Sydost

Reaktor Sydost är ett regionalt filmresurscentrum för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Reaktor Sydost bildades hösten 2003 och är ett resultat av en sammanslagning av Film i Sydost och Filmik.

Reaktor Sydost kan besökas i Hus Delta på Framtidsvägen 16 i Växjö. De har även ett kontor i Kalmar på Västra Vallgatan 5.

Postadress
Reaktor Sydost
Framtidsvägen 16
351 96 Växjö

Kontakt
0470-72 47 77