Regionala resurscentrum och stöd till unga filmare

Bland de första seminarierna man kunde lyssna till var Regionala resurscentrum och stöd till unga filmare. Här berättade Pontus Rolandsson från Film i Värmland och Ulf Geek från Film i Stockholm om hur resurscentrumen arbetar, vad de har att erbjuda och hur det skiljer sig.

Filmpooler - stöd för unga filmare

Sedan 90-talet har filmen allt mer inordnats i regionernas kulturpolitik. Med stöd av SFI har man i dag i samtliga län inrättat så kallade "filmpooler" - regionala resurscentrum för film och video. Hit kan man som ung filmare vända sig till närmaste resurscentrum för att få stöd och vägledning med en filmidé (kort- dokumentär- animationsfilm, musikvideo). De regionala resurscentrumen kan ge råd, handledning och starta nätverk där filmare kan träffas och skapa kontakter.

Det finns 20 st regionala resurscentrum för film och video (Filmik - Kronoberg och Film i Sydost - Kalmar, ska inom en snar framtid slås samman till ett). De flesta har regionala filmfestivaler där bidragen går vidare till Novemberfilmfestivalen.

Film i Värmland

Pontus Rolandsson från Film i Värmland berättade att de är 7st anställda utspridda på lite olika kontor. De håller på med att skapa nätverk, teknikträffar, filmpubar och förstås tittar de på film. Han säger att det finns många energiska ungdomar som vill göra film och försöker få dem att hålla intresset uppe.

Speciellt håller han de som avslutat gymnasiet med filminriktning lite mer om ryggen då de nu inte längre har någon skola att luta sig mot. Han försöker också hålla sig uppdaterad och ha kontakt med lärarna. Så att de kan ge honom tips om vilka som är lite extra duktiga och drivna i ämnet. Film i Värmland erbjuder ungdomar: råd, handledning, teknikstöd i form av videoteknik och ett arbetsstipendium på 3 000 kr.

Teknikstöd och struktur

- Teknikstödet är populärast, så populärt att det ofta kommer tillbaka med söndriga saker som måste lagas, säger Rolandsson.

Han talar också om hur han väljer vilka som ska få teknikstöd, oftast så är han väldigt mild. Man behöver bara vara glad och intresserad av film. Rolandsson tycker att man ska ta det lugnt och inte ställa för höga krav i början när ungdomarna inte kan så mycket utan behöver leka av sig och experimentera lite.
- Men man måste ha en idé nerskriven och helst datorskrivet, säger han lite sorgset. Det känns inte speciellt givande när man får in ett skrynkligt papper skrivet hastigt med blyets. Någon struktur får det ju var, i alla fall indelat.

Film i Stockholm - lite högre nivå

Ulf Geek från Film i Stockholm har högre krav då det är pengar inblandade. Film i Stockholm ligger på lite högre nivå. För att söka stöd därifrån ska man ha en semiprofessionell bakgrund (eftergymnasial film- eller medieutbildning eller liknande arbetslivserfarenhet). De håller på med kort-, novell- och dokumentärfilm och om man vill göra ett större filmprojekt så måste man hitta medfinansiärer så en samproduktion kan uppstå.

Film i Stockholm erbjuder filmare professionell rådgivning, produktionsutveckling, teknikstöd i form av film- och videoteknik och ekonomiskt bidrag. I en ansökan krävs presentation av ett konkret filmprojekt på en särskild blankett. Tillsammans med manus och begärda referenshandlingar.

Sätt betyg

1

Skriv kommentar