Så filmar du dialogscener

Hur ska man egentligen filma dialogscener på det bästa sättet? Det kan tyckas enkelt, men det är faktiskt lurigare än vad det verkar. Speciellt med tanke på ljudet.

Inspelning och redigering

Som proffs, eller amatör med professionell utrustning, är det ingen större konst att filma och klippa kontinuerligt under en dialog. Men det finns lite olika tekniker.

Amatören har något sämre förutsättningar vad gäller teknik. Speciellt tekniken på redigeringsutrustning som är det viktigaste. Synkningen på klippen kan variera med över en sekund på de linjära maskinerna.

Flera kameror

Att använda två eller fler kameror ger oftast det bästa resultatet med klippbilder med exakt "klaff" på den som lyssnar. Det är samtidigt också det dyraste sättet, man måste ha fler antal kameror och fler fotografer per kamera. Det krävs också en redigeringsutrustning som klarar att klippa bilderna exakt, vilket amatörens videobandspelare inte klarar. Datorredigeringar kan dock göra rutexakt redigering.

Ett annat sätt är att koppla in kamerorna i en bildmixer som klipper bilderna i real-tid. Det kräver å andra sidan att kamerorna är gen-lockade ("synkade" med varandra), och att man har tillgång till en bildproducent och/eller bildmixer som bestämmer respektive klipper.

En kamera

Användadet av en kamera innebär att man måste filma vardera person under dialogen. Man får helt enkelt filma den första personen när denne pratar och lyssnar. Därefter övergår man till den andra personen. Det tar visserligen längre tid än att använda två kameror men på det sättet får man automatiskt bra klippbilder som passar till dialogen, med nästan samma precision som om man använde två kameror.

Alltså måste skådespelarna upprepa samma sak minst två gånger från vardera håll (plus en massa omtagningar), vilket kan få deras skådespel ur rytm. Men samtidigt krävs det att man vid redigeringen kan klippa bilderna exakt så att de klaffar. Det möjliggör dock inte amatörens linjära redigering med videobandspelare.

Enklare vore dock att filma samtalet med båda parterna i bild.

Ljudupptagning

Ljudet är ju det viktigaste i en dialogscen - det är ju den komponent som ska föra handlingen framåt och det vore ju katastrofalt om inspelningen blev så dålig att man inte hör vad skådespelarna säger.

När man ser en film verkar ljudbilden så väldigt "snygg" och naturlig, men på inspelningsplatsen är situationen en annan. Förutom att man behöver en bra mikrofon måste man även rikta den rätt, dvs mot talarens mun! Annars minskar ljudstyrkan kraftigt ju mer den vinklas bort från munnen.

Det viktigaste är att se till så att skådespelarna inte pratar i mun på varandra. Be var och en prata färdigt innan den andre börjar prata, då man kan få problem vid klippningen när man ska klippa mellan olika bilder där ljudet överlappar (använder man två kameror är det dock inte lika viktigt).

Vad gäller bakgrunsljud så bör det vara så tyst som möjligt - helst helt knäpptyst. Om man i bakgrunden vill ha personer som står och samtalar som på exempelvis en fest, ber man dem helt enkelt att mima och röra sig så tyst de bara kan. På så sätt får man ett nästan perfekt ljud där dialogen framgår tydligt. När man sedan ljudlägger filmen läggs bakgrundsljudet på som om ingenting hade hänt. På vissa B-filmer kan man dock tydligt se att bakgrundsljudet enbart bara "ligger över" bilden - utan att personerna i bakgrunden gör det minsta försök till att prata. Där kan man snacka om kontinuitetsmiss.

Att tänka på

Riktning

Ögonrörelser och blickar måste också stämma överräns - de måste titta på varandra. Därför är det viktigt att man filmar från samma sida hela tiden och inte bryter den så kallade 180-graders regeln.

Placering av kameran vid inspelning av dialog för att inte bryta 180-graders regeln
Om kamera 2 skulle ställa sig på vänster sida om motivet skulle personerna titta åt samma håll. Därför filmar man alltid dialogscener från samma sida.

Bildkomposition

När man filmar två personer som samtalar bör man använda en halvsubjektiv halvbildskomposition, vilket menas med att man filmar från vardera persons axel. Det gör att man ser båda personerna i bild och kan se var de står i förhållande till varandra.

Sätt betyg

24

Skriv kommentar