Så bedöms film

När man bedömmer film finns det ett antal komponenter man tar hänsyn till. Man koncentrerar bedömningen på innehåll, berättelse och gestaltning.

När det gäller amatörfilmer och dess olika tekniska förutsättningar bör man inte bry sig om den tekniska kvalitén, utan enbart se filmen ur berättar- och hantverksmässig synvinkel.

Bedömningsgrunder

Manus/berättelse

"I beynnelsen var ordet", detta gäller även på film. Denna bedömningsgrund går ut på att värdera filmens manus. Hur ser filmens grundidé ut och hur väl samverkar den med grundkomponenter som miljöbeskrivning, personbeskrivning, repliker och intrig/handling.

Konstnärlig gestaltning

Det egna uttrycket. Det oväntade eller väntade. Filmens själ och konstnärens förmåga att gripa oss, påverka oss, skratta eller gråta, rysa av fasa eller hånle.

Bildberättande/hantverk

Inte ur ett tekniskt perspektiv utan snarare ur det filmiska hantverkets synvinkel. Hur man använder ljud och bild, medvetenhet i bildberättandets möjligheter, bildkomposition och bildvinklar. Filmens rytm och sammansättning.

Sätt betyg

8

Skriv kommentar