Mediernas fyra huvudprinciper

Alla berörs av medierna i vårt samhälle, men få har kunskap om vad de egentligen uträttar. Mediernas fyra huvuduppgifter är att informera, kommentera, granska och kommunicera gruppinformation.

Informera

Massmedierna har betydelse för både medborgarnas och politikers information om vad som händer i samhället.

Kommentera

Medierna kommenterar och analyserar av vad som händer i samhället. Detta görs både av fristående medier och av medier som är språkrör för olika samhällsintressen.

Granska

Medierna sörjer som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll av olika makthavare i samhället ("tredje statsmakten").

Gruppkommunikation

Massmedierna har betydelse för kommunikation inom och mellan organisationer och grupper.

Journalistiska grundfrågor

Detta är ingen av mediernas principer, utan snarare grundfrågor som de använder för att få svar på ovanstående huvuduppgifter.

  • Vad har hänt?
  • Vem har gjort det?
  • Var hände det?
  • När hände det?
  • Hur gick det till?
  • Varför hände det (orsak)?
  • Vilka konsekvenser får detta?

Sätt betyg

56

Skriv kommentar