Varför producerar produktionbolag kortfilmer?

Vad har ett produktionsbolag för intresse av att producera en novell- eller kortfilm? Att de gör långfilmer är förståeligt för de kan ju generera pengar i form av biobesök.

Michel Abaji

Biografvisning är faktiskt inte den enda distributionskanalen utan man kan också sälja filmen till tv, eller exportera filmen till utländska tv-stationer.

Vi ska heller inte förglömma skolbio, som är ett statligt projekt initierat av Svenska Filminstitutet (SFI) på uppdrag av statens kulturdepartement att visa film i skolan.

Det finns dessutom efterhandsstöd man kan söka, som i Sverige utgör den största delen av allt filmstöd (konstigt nog). Det finns även möjlighet att vinna priser med sin kortfilm - för det är i regel enklare att få en kortfilm visad än en långfilm, speciellt på filmfestivaler.

Ställ en egen fråga

Betygsätt svaret

Skriv kommentar