upplösning

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

upplösning

Upplösningen anger hur små detaljer som en bild kan återge. För digitalvideo menas oftast bildens totala antal pixlar (se exempelvis 4K).

I analog video menas de vertikala linjer som kan särskiljas horisontellt i en svartvit bild.

Upplösningen är beroende av videosignalens bandbredd. Med högre bandbredd följer en bättre upplösning.

Med komprimering är det däremot möjligt att få högre upplösning med bibehållen bandbredd.

Engelska: resolution

Ämnesklassning: IT och data