Karaktärer och biroller

3 min

Karaktärerna utgör utgångspunkten och grundstommen för en dramatisk film. Finns det inga bra karaktärer i en film blir det heller ingen trovärdig berättelse.

Den goda och den onda människan

I en dramatisk berättelse finns det alltid något gott och ont. Den onde kallas ofta den drivande karaktären, för utan denne skulle världen befinna sig i ett konstant tillstånd hela filmen igenom, vilket naturligtvis skulle tråka ut publiken.

Protagonisten = den goda människan

Hjälten = hjälper protagonisten

Antagonisten = den onda människan

Protagonisten

Protagonisten är den goda människan i berättelsen som publiken ska sympatisera med. Genom att göra protagonisten underlägsen antagonisten uppstår en dramatisk effekt där framåtrörelsen är kampen mellan dem båda.

Hjälten

Hjältens uppgift, som även är en av filmens protagonister, är att hjälpa protagonisten att bekämpa antagonisten. Hjälten har ibland superkrafter som till exempel Stålmannen, men har också svagheter för att göra det hela mer dramatiskt. Om hjälten är oövervinnlig finns det inte mycket till dramatik.

Antagonisten

Är alltså den onda i berättelsen och behöver inte nödvändigtvis vara en människa. Denne driver filmen framåt genom att ständigt stå i vägen för protagonisten.

Schabloner

En schablon är en karaktärs utgångspunkt och är på det sätt vi först uppfattar en person. Om vi ser en blondin tänker vi oftast "korkad" på grund av gamla förebilder. En person med glasögon och tandställning brukar bli kallad plugghäst. Detta gäller även första gången vi ser en person på film. När man börjar känna personen ifråga har man passerat schablonstadiet.

Öppna och slutna karaktärer

En karaktär kan även vara öppen eller sluten. En öppen karaktär är som vi vanliga människor med många karaktärsdrag. Denne kan visa sig glad, ledsen, humoristisk och liknande.

En sluten karaktär däremot visar enbart ett fåtal drag precis som en schablon. Publiken vet då alltid hur denne hanterar och reagerar i situationer, som till exempel en skurk.

Biroller

En biroll i en film kan liknas vid en assistent som hjälper till med en uppgift. I filmens värld hjälper birollen till att skapa en kontrast mellan karaktärerna. Genom att placera en biroll bredvid antagonisten kan man låta antagonisten se ännu grymmare ut om birollen är lite mesig, eller så kan han verka ha ännu mer makt om birollen inte vågar säga emot honom.

Med hjälp av birollen kan protagonisten även tala ut om sina problem. Birollen kan då exempelvis vara hans fru och samtidigt som de samtalar får även publiken reda på mer bakgrundsinformation om hur han tänker och hanterar situationen. Även djur eller till och med blommor kan fylla en viktig roll som biroll.

Karaktärsteckning

Använd denna listan när du utformar dina karaktärer. Den visar alla de "strängar" man kan spela på när man skapar personer till en berättelse. Denna lista profilerar en karaktär genom:

 • Handling
 • Dialog
 • Reaktion
 • Relationer
 • Kontrast till vad andra gör
 • Andra karaktärers reaktioner på det karaktären gör
 • Utseende och kläder
 • Förhållande till rekvisita
 • Förhållande till miljön
 • Namn

Precis som man sammanfattar en filmidé med en premiss kan det vara bra att sammanfatta en karaktär med ett ord. Anledningen till detta är att man hela tiden har ett utgångsläge för hur karaktären ska agera, och behöver i stort sett inte fundera så mycket över det. Om vi ger en karaktär ordet "skämtsam" har vi ett styrmedel för hur denne ska agera i givna situationer. Väljer vi istället ordet "nervvrak" så ska karaktären kanske vara hysterisk och förhöra allt och alla.

Med denna lilla "karaktärspremiss" har man en klar överblick över karaktärerna ifråga som gör att det är lättare att hålla reda på dem och samtidigt utforma dem precis som de ska vara. Varför göra det svårare än det egentligen är? Undvik också att göra karaktärerna för lika varandra, två lika personer (till utseendet) bör ha två olika karaktärer. Det kan ju annars lätt förvirra publiken.

Sammanfattning

 • Antagonist (som är ond) är överlägsen protagonisten (som är god).
 • Protagonisten är den som publiken tar ställning och sympatiserar för.
 • Antagonisten behöver inte vara en människa, den kan vara ett djur, naturkatastrof eller liknande.
 • Schabloner är karaktärens utgångspunkt, det folk är vana vid och förväntar sig.
 • Karaktärens handlingar är viktigare än vad han eller hon säger (säger karaktären att han är glad och skakar utav rädsla är han givetvis rädd).
 • Birollen kan användas för att förstärka eller belysa protagonisten eller antagonisten.

Vad tycker du om artikeln?
62
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

3 kommentarer

 1. anne
  grundkaraktär=introvert-extrovert.=? egenskaper, karaktärer
 2. LSAN TESFAMICHAEL
  tack för hjälpen!
 3. Lena
  Men på riktigt! "Birollen kan då vara hans fru". Så man har alltså, enligt gammal tradition, en man i huvudrollen. Sen kan frun, i likhet med ett djur eller en blomma, utgöra birollen och vara den som gör att mannen får uttrycka sina känslor och tankar? Nej men lite modernare synsätt, tack!
  1 gillar detta
Skriv kommentar