Mikrofoner för filminspelning

4 min

Eftersom det finns olika ändamål med ljudinspelningar finns det också olika mikrofontyper. Vissa tar upp ljud på nära håll - med andra kan man sitta en bra bit ifrån ljudkällan och ändå ta upp ett hyfsat ljud. Samtliga har sina för- och nackdelar.

Tekniskt sätt omvandlar en mikrofon ljudvågorna i luften till elektrisk spänningsinformation som tecknas upp på video- eller ljudbandet. Följande mikrofontyper finns:

 • Rundupptagande
 • Riktad (njure)
 • Super-riktad (super-njure)
 • Åtta-kopplad
 • Tryckzonsmikrofon
 • Parabolmikrofon

Rundupptagande mikrofon

Denna typ av mikrofon som också kallas kula tar upp ljud från alla håll lika starkt, oavsett om ljudet kommer framför eller bakom mikrofonen. En rundupptagande mikrofon används mest för att ta upp akustiken i den miljö man filmar i, men användes tidigare för så kallde ekorumseffekter, vilket är ett sätt att producera ekoeffekter, men idag görs ekon på elektronisk eller digital väg. Fördelen med den rundupptagande mikrofonen är att den är helt okänslig för vind och blåst, men man måste å andra sidan gå väldigt nära motivet för att fånga upp ljudet.

Riktad mikrofon

Den vanligaste mikrofontypen är en så kallad riktad mikrofon och till skillnad från den rundupptagande, så tar denna upp ljudet från ett längre avstånd. Samtidigt är infallsvinkeln betydligt smalare. Det betyder att den tar upp ljudet åt det hållet mikrofonen riktas åt. Riktas den lite åt sidan från ljudkällan blir ljudnivån lägre, vilket är praktiskt när man vill "skärma av" andra oljud i närheten. Denna mikrofontyp kallas även njure, eftersom infallsvinkeln är formad som en.

Nackdelen med denna mikrofontypen är att den är mycket känsligare för vind och blåst, så det kräver att man sätter kraftiga vindskydd i form av skummgummi eller virkade vantar på den. Om man dessutom riktar den fel sjunker ljudnivån.

Super-riktad mikrofon

Den superriktade mikrofonen (så kallad super-njure) har en ännu smalare känslighetsvinkel än en riktad mikrofon, men tar upp ljudet från mycket längre håll. Därför måste den riktas exakt mot ljudkällan, annars finns det risk för att ljudet försvinner helt. En super-riktad mikrofon ser i princip ut som ett långt rör på cirka 40 cm.

Nackdelen med superriktade mikrofoner är att de är väldigt känsliga för vindpuffar och blåst och behöver därför kraftigare vindskydd.

Andra typer av mikrofoner

Förutom dessa tre grundmodeller av mikrofoner finns det även andra, vissa ej så vanliga som andra.

Åtta-kopplad mikrofon

En åtta eller åtta-kopplad mikrofon är en mikrofon som tar upp ljud från två motsatta håll. Namnet "åtta" har den fått på grund av sin känslighetskaraktäristik som ser ut som en 8. Denna mikrofonen används flitigt vid intervjuer mellan två personer.

Tryckzonsmikrofon

Två andra typer av mikrofoner som är relativt ovanliga är en så kallad tryckzonsmikrofon och parabolmikrofon. Det förstnämnda är en fyrkantig platta som tar upp ljudet genom vibrationer i en yta. Den används vanligen på en gitarr och minskar skillnaden mellan direkta och indirekta ljud.

Parabolmikrofon

En parabolmikrofon är en extremt riktad specialmikrofon som ser ut som en parabol och därav namnet parabolmikrofon. Med denna kan man fånga ljud på väldigt långa avstånd såsom effektljud och fågelljud, men det kräver att man riktar mikrofonen exakt mot ljudkällan. Används också vid exempelvis fotbollsmatcher för att TV-tittaren ska få ljudupplevelsen av att spelarna sparkar på bollen.

Zoom-mikrofon

Det finns även kombinationer av rundupptagande och riktade mikrofoner, så kallade zoom-mikrofoner. Med dessa mikrofoner kan man ställa in riktningskänsligheten själv från mer rundupptagande till mer riktad. Vissa modeller ändras till och med samtidigt som man zoomar.

Mikrofonen på kameran

Alla videokameror har en inbyggd mikrofon, antingen rundupptagande eller riktad. Den rundupptagande mikrofonen spelar dock in hanteringen av kamerakontrollerna och lämpar sig därför inte särskilt väl för ljudinspelning. Professionella kameror har oftast en riktad mikrofon på en utstickande bom. I regel använder man inte mikrofonen på kameran, utan kopplar in en extern mikrofon till mikrofoningången. Kameramikrofonen används däremot oftare för allmän ljudinspelning, då man bara ska ta upp ett miljöljud etc.

Val av mikrofon

Valet av mikrofon - riktad eller rundupptagande - beror på vilket ändamål man har. Även om den riktade används mest och utgör en bra "grundmikrofon" att utgå från, så kan en rundupptagande vara att föredra eftersom den är okänslig för vindpuffar och blåst.

Den riktade och super-riktade kan däremot spela in ljud på ett längre avstånd, vilket är idealiskt när man sätter den på en mikrofonbom för att spela in dialog på film.

Dynamiska- och kondensatormikrofoner

Det finns också olika konstruktioner av mikrofoner, nämligen dynamiska och kondensatormikrofoner. En dynamisk mikrofon består utav ett membran som är kopplat till en spole som ger samma elektriska spänning som ljudvågorna. De dynamiska mikrofonerna är robusta och relativt okänsliga för stötar och höga ljud, till skillnad från kondensatormikrofonerna. Ljudkvaliten mellan de båda typerna är i princip densamma i dag, men tidigare ansågs kondensatormikrofonen vara något bättre.

En kondensatormikrofons membran består av två plattor som trycks ihop när ljudvågorna når den. Det ger en väldigt svag signal som behöver förstärkas redan i mikrofonen, oftast genom en så kallad phantom-spänning på 48 volt.


Vad tycker du om artikeln?
41
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

2 kommentarer

 1. gcs
  Dynamiska 0ch kondesatormikrofoner. Jag menar att en dynamisk mikrofon är mycket känsligare för stötar än vad kondensatormikrofonen är. Fördelen med en dynamisk mikrofon är att den saknar helt eget brus.
  Om vi nu jämför en kondensatormikrofon (alltså ingen elektretkondensator)med en dynamisk mikrofon så blir ljudet mer briljant(brilla) med kondingen än med den dynamiska. Det finns en annan fördel med dynamiska-mikrofoner, och det är att dom tål mycket höga ljudtryck.
 2. Soundguy
  Är en AKG C 535eb-mick rundupptagande, riktad eller super-riktad?
Skriv kommentar