Nordic Copyright Bureau n©b

Nordic Copyright Bureau, eller bara NCB, har som uppgift att administrera upphovsmännens rätt till inspelning och mångfaldigande. De tar därmed hand om rättigheter och ersättningar till kompositörer, förlag med mera varefter deras verk används.

De pengar som inkasseras från film-, video-, grammofonbolag och multimediaproducenter fördelas av NCB till de som äger verken - först efter att NCB tagit en liten royalty (avgift) på 2-15 procent, beroende på medium som verket framställts i.

NCB arbetar som en avdelning till STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och har sitt huvudkontor i Köpenhamn (se www.ncb.dk för mer information). STIM är ett utav Nordic Copyright Bureau's samfund, och de andra är TONO, TEOSTO, STEF och KODA, alla i de nordiska länderna samt England.

NCB tar även aktiv part i det världsomfattande bekämpandet mot piratkopiering.

Men varför ska man egentligen bli medlem i NCB?

Jo, som musikskapare kan det vara praktiskt om man vill slippa hålla reda på varje skivbolag som lånar dina verk, samtidigt som man måste förhandla med dem. Man får även betalt för de gånger som verket används och är dessutom skyddad om någon skulle få för sig att ta verket utan lov, eller använda det som sitt eget.

Om man vill ha upplysningar om rätten för den musik man vill använda kan man ringa NCB (STIM) på tel 08-783 88 00 eller surfa in på www.stim.se för att få ytterligare upphovsrättslig information och svar på vanliga frågor.

Sätt betyg

2

Skriv kommentar