Slutartider

4 min

Med slutaren bestämmer man hur snabbt en bild skall registreras av kameran. Det som händer är att bildsensorn eller filmen exponeras med ljus under en viss tid. Om man tar bilderna snabbt med kameran (exempelvis 1/1 000 sekund), får man större skärpa på snabba rörelser när man kör sekvensen i slow motion. Hade man i stället använt den normala slutartiden (1/50 sekund) hade en bil som susar förbi blivit rejält oskarp om sekvensen visades i slow motion.

Slutartiden 1/50 sekund betyder att varje bild fotograferas under en femtiondels sekund. Det är detsamma som 50 Hertz (Hz). Att ändra slutartiden påverkar med andra ord hur länge ljuset når videokamerans bildsensor. Ju lägre slutartid, desto kortare tid kommer bildsensorn att utsättas för ljus.

Förändring av exponering och skärpedjup

Även om bländaren har den mesta inverkan på exponeringen har även slutaren en viss betydelse. Desto högre slutartid man använder desto mer ljus kräver kameran. Det kan vara bra om man filmar i extremt solsken, då bländaren blir alldeles för "grovinställd" och kan ge överexponeringar även vid den minsta bländaröppningen. Man kan även sätta ett så kallat gråfilter (även kallat ND-filter) på kameran, vilket reducerar ljusmängden, utan att ändra färgen på ljuset.

Man kan även ändra slutartiden för att påverka skärpedjupet. Filmar man i starkt solsken blir bländaröppningen liten (vilket ger ett stort skärpedjup). Vill man i stället ha ett kort skärpedjup kan man använda en snabbare slutartid såsom 1/125, 1/250, 1/500 etc.

Förbipasserande tåg avtecknad suddigt
Foto: Peter Dahlgren
Tåget har fotograferats med en låg slutartid, vilket resulterar i att snabba rörelser blir suddiga och samtidigt ger en känsla av fart.

Det ska också påpekas att skärpedjupet förändras vid lång brännvidd (när man zoomar in). Med en vidvinkel ökar skärpedjupet, medan det vid teleinställning minskar. Även storleken på bildsensorn (eller filmremsan) har betydelse. Ju större sensor, desto mindre skärpedjup.

Förändring av rörelseskärpa

Skarp bild
Foto: Jonathan Scott
Fågeln har fotograferats med en snabb slutartid på 1/1 000 sek, vilket gör att snabba rörelser avtecknas skarpt.

Med den normala slutartiden 1/50 sekund kan man filma det mesta, men det finns tillfällen då man behöver skärpa på snabba rörelser, till exempel när en bil kör förbi kameran väldigt snabbt. Med slutartider uppemot 1/125 sekund och högre får man bättre skärpa på rörelser, till exempel när man kör ett videoband i slow motion eller stillbild.

Vissa amatörkameror har så kallad programautomatik (Program AE), vilket bygger på förinställda bländare och slutartider. De symboliseras ofta med en golfspelare eller bil när man behöver snabb slutartid, och månen som innebär en långsammare slutartid för filmning i mindre ljus. Program AE är dock ingenting att rekommendera därför att man inte får någon kontroll över inspelningen.

Flimrande bildskärmar

Ibland när man filmar gamla bildskärmar med en videokamera så flimmrar bilden på bildskärmen kraftigt. Det beror på att bildskärmen har en högre bildfrekvens (exempelvis 75 Hz) än vad videokameran har (normal slutartid 1/50 sekund = 50 Hz). Detta kan man enkelt lösa genom att ändra skärmens bildfrekvens till 50 Hz eller motsvarande. Att ändra videokamerans slutartid innebär oftast för stora steg, exempelvis 1/125 sek, 125 Hz, gentemot bildskärmen. Det är därför enklare att ändra bildfrekvensen på skärmen.

Rullande bildskärm
Foto: Peter Dahlgren
När man filmar en gammal bilskärm kan det uppstå band som rör sig uppifrån och ned på skärmen. Det undviks lättast genom att ändra bildfrekvensen på skärmen så att den matchar kameran.

Vanliga slutartider

Sammanfattningsvis kan man säga att ju högre slutartid som används, desto mindre skärpedjup och desto större rörelseskärpa får man. Dessutom kräver kameran mer ljus.

Om man filmar i starkt soljus behöver man ibland blända ned skärparen. Då förändras också skärpedjupet och rörelseskärpan. Man kan då i stället använda ND-filter för att undvika att skärpedjupet och rörelseskärpan ändras.

Slutartid (sekund) Skärpedjup Rörelseskärpa Ljus
1/25 Större skärpedjup Lite rörelseskärpa Kräver lite ljus
1/50 Normalt skärpedjup Normal rörelseskärpa Kräver normalt ljus
1/125 Mindre skärpedjup Stor rörelseskärpa Kräver lite mer ljus
1/250 Litet skärpedjup Större rörelseskärpa Kräver mer ljus
1/500 Litet skärpedjup Än mer större rörelseskärpa Kräver än mer ljus
1/1 000 Mycket litet skärpedjup Ännu större rörelseskärpa Kräver mycket mer ljus
1/10 000 Väldigt litet skärpedjup Väldigt stor rörelseskärpa Kräver väldigt mycket mer ljus

Vad tycker du om artikeln?
28
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

6 kommentarer

 1. Anonym
  angående slutartider

  Det nämns inget om fenomenet som inträffar med korta slutartider och föremål som rör sej snabbt över blidrutan eller roterande hjul etc.
  Vid snabba slutartider ser alla rörelser onaturliga ut- varje bildruta blir så skarp att man upplever ett stroboskopliknande bildflöde.
  Det är ju inte alltid man ska göra om en filmad sekvens till slowmotion.
  Kanske värt att nämna i avsnittet om slutartider.

  Stefan
 2. sanna
  Tack så mycket för hjäpen !
  Den här sidan gav mig precis den fakta jag behövde till mitt skolarbete! :)
 3. Jennie
  Jo jag sitter och velar mellan två kameror nämligen Panasonic Lumix TZ7 och Canon Powershot SX200 IS, och panasonic har slutartider 60-1/2000 sekunder och canon har 15-1/3200 sekunder vilken är bäst? Jag förstår inte det där med slutartider riktigt. Är jätte tacksam för svar.
 4. Petter
  Visserligen är artikeln gammal men den borde uppdateras tycker jag.

  Slutartiderna har inget med skärpedjupet att göra. Skärpedjupet styrs av bländaren och påverkas av filmens/sensorns storlek.
 5. Peter Dahlgren
  Jo, slutartiden påverkar skärpedjupet eftersom bländaren och slutartiden arbetar ihop. Om du ökar slutartiden så får du mer ljus som träffar bildsensorn, och då måste du blända ned för att få samma mängd ljus (och då påverkas skärpedjupet). Slutartiden påverkar alltså indirekt på skärpedjupet, medan bländaren påverkar direkt.

  Däremot kan man ju "komma runt" det genom att använda filter, öka ljusstyrkan och så vidare.
 6. Petter
  Jag förstår hur du resonerar men bländaren ger ett absolut och konstant skärpedjupt givet samma avstånd, brännvidd och bländare. Detta oberoende filmens/sensorns känslighet och mängden ljus. Slutartiden gör det inte.

  Det är fortfarande inte korrekt att säga att en tusendels sekund eller tiotusendels för den delen ger kort skärpedjup bara för att det kan finnas en imaginär situation då så kort slutartid kombinerat med vidöppen bländare skulle kunna vara fallet.

  Det vore mycket bättre att korrekt förklara förhållandet mellan bländerare, slutartid och känslighet vid exponering samt hur kopplingen mellan slutartid och bildhastighet kan eller bör vara.
Skriv kommentar