Speaker och text

2 min
En speaker är en person som talar under filmen, samtidigt som eventuella bilder visas. Speaker eller text ska endast användas när du inte kan förklara något med bilder eller ljud.

Tips: Den genomsnittliga insomningsgränsen ligger på cirka 12 minuter.

Harmoni

En speakers textförfattare kämpar för att tittaren ska stanna kvar och lyssna till vad han skrivit. Om du har för mycket speakertext är filmen antingen dålig eller bättre lämpad för radio. Risken för att tittaren tröttnar eller t.o.m. somnar är stor.

Det är också viktigt att bild, ljud och speaker är i harmoni med varandra. Med harmoni menar jag att man inte ska lägga allt för starka bilder till speakern, såsom explosioner osv. - det är dömt att misslyckas. Då koncentrerar sig publiken på explosionen och inte på speakern.

Avsluta rätt

Efter varje mening bör du avsluta med att gå ner lite med rösten. Dels för att det låter bättre och mer naturligt, än om det låter som om meningen slutar rakt av.

Försök också lägga in ett mellanrum mellan varje stycke (eller fråga vid en intervju) så är det lättare att redigera i efterhand. Samtidigt kan fotografen ändra bildutsnitt så att det blir lättare att klippa mellan bilderna.

Enkelt

Speakertexten ska vara enkel att uppfatta. Exakta siffror är mycket svårt att memorera. "Närmare 1 000" är mycket enklare att komma ihåg än "986". Använd heller inget svårt språk och krångla inte till det i onödan. Skriv korta meningar och "skylta" inte med att du också kan prata avancerat, om ingen annan än du själv förstår det du säger.

En mängd ekonomiska faktorer verkställer optimal längdreducering av disponibel foderkapacitet inom tidigare humanbeskuren grönfoderareal.

Exempel på misslyckad speakertext ur boken "Berätta med video" av Erik & Siv Fagerholm

Exempel på svårtydda och lättlästa typsnitt Typsnitten på texten bör vara enkla och lättlästa, och inte ha för mycket "krumelurer" som gör dem svårlästa. Moderna, feta typsnitt med enkla, rena linjer gör sig oftast bäst. Till höger är några exempel på vad som fungerar bra och vad som inte gör det.

TV-skärmens problem med att återgå detaljer och de horisontella avsökningslinjerna gör vissa typsnitt oläsliga. Undvik tunna linjer som blir sönderhackade, täta bokstäver som fylls ut, stilar som blir svårlästa och skuggade bokstäver vars skuggning kommer att försvinna.

Tänk även på att lägga ut texterna tillräckligt länge så att även de långsammaste läsarna hinner läsa texten. En bra tumregel är att ha kvar texten så lång tid det tar för dig att läsa den plus hälften av den tid. Om du exempelvis läser texten på 10 sekunder bör du visa den 15 sekunder osv. Tänk också på att man läser texter som man skriver själv snabbare än andras.

Har du en längre text kan det vara praktiskt att använda en speaker som läser upp texten, det gör att även de långsammaste läsarna enkelt kan hänga med.

Drop Shadow
Ett mycket vanligt sätt att "frilägga" en text från en bakgrund är att lägga en skugga snett bakom, så kallad drop shadow. Det gör att även den rörigaste bakgrunden får en någorlunda lättläst text.

Färg

Färgen på texten påverkar förutom läsbarheten även uppmärksamheten. Rött är den färg som automatiskt drar till sig mest uppmärksamhet, men även andra färger som skiljer sig från mängden kan användas. Använd dock inte fler än fyra färger! Det kan lätt bli för rörigt och ögat kan ha svårt att orientera sig.


Vad tycker du om artikeln?
5
Lär dig mer om film

Vill du hålla koll på det senaste inom film? Gör som tusentals andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev om filmskapande. Det skickas måndagar på förmiddagen.

Skriv kommentar