STIM - När du behöver musik till din film

STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) är en upphovsrättslig förening som grundades 1923. STIM tillvaratar och förvaltar de ekonomiska rättigheterna tonsättare, textförfattare och musikförlagen har.

Genom att ansluta sig till STIM kan den som äger musiken få laglig rätt till ekonomisk ersättning vid offentligt framförande eller vid inspelning av deras musik. I dagsläget är drygt 30 000 olika musikanvändare - allt från kompositörer till musikförlag anslutna till STIM.

STIM samarbetar med motsvarande utländska organisationer för att inte bara främja svensk musik utan all musik på världsrepertoaren. De hjälper också till med spridning och tillkomst av ny svenska musik.

I anslutningskontraktet står det att STIM ska se till att de som spelar musik eller spelar in musik (genom NCB) ska ha licens. De ska också betala en avgift som STIM fördelar och avräknar till den eller dem som äger rätten till musiken.

Om en upphovsman fått sitt verk plagierat kan hon eller han ta kontakt med STIM:s bedömningskommitté. Det första STIM då kräver är att vederbörande kontakta sin motpart och att hon eller han skickar in en skriftlig begäran och ett lysningsexempel. Man får alltså förse STIM med eget material och att motparten ska få chans att komma in med sitt material.

Bedömningskommittén lyssnar och diskuterar eventuella likheter. Kommittén är ingen domstol eller något sånt men kan användas som underlag vid en rättslig prövning. I dagsläget sitter det fem personer i STIM:s bedömningskommitté.

Om fallet är plagiat eller något liknande så kan man gå vidare till Tingsrätten. Det finns bara ett fall som hittills gått till rättslig prövning och det är Landslaget och Drängarna. Där gällde det en fiolslinga. Allt annat har gjorts upp i godo mellan parterna, som att dela på intäkterna eller dylikt. Men detta vet inte STIM så mycket om för de brukar inte följa de fortsatta förhandlingarna.

För att få mer info om STIM och ytterligare upphovsrättslig information surfa in på stim.se.

Sätt betyg

7

Skriv kommentar