Blanketter till din film

En filmproduktion är fylld med pappersarbeten. För att du skall slippa göra dessa papper själv, har vi skapat mallar i PDF-format som du kan skriva ut och använda på egen hand. Det är bara att fylla i.

Planera filmproduktionen

Storyboard 4 rutor

Storyboard - bildmanus

Snyggt bildmanus i formatet 1:1,85 med 4 bildrutor per sida och textrader att skriva på.

Läs också hur du ritar storyboard för tips om hur du kan få ut det mesta av dina visualiseringar så att alla relevanta personer i teamet har en bild av hur det kommer att se ut med hjälp av storyboarden.

Ladda ned (PDF)

Storyboard 6 rutor

Storyboard - bildmanus

Ytterligare ett bildmanus i formatet 1:1,85. Här är det i stället 6 bildrutor per sida med utrymme för att skriva text under storyboard-rutorna.

Det finns inga textrader så du får plats med att rita mer pilar och streck för att visa på riktningar och rörelser. Texten kan du skriva som du tycker passar dig på bildmanuset.

Ladda ned (PDF)

Script breakdown sheet

Script breakdown sheet

Script breakdown sheet används för manusnedbrytning, som ligger till grund för budget och planering.

Manusnedbrytning betyder helt enkelt att man går igenom scen för scen och antecknar vad som behövs. Det kan gälla rekvisita, djur, fordon, komplexa kamerainställningar, specialutrustning eller liknande. Då får man en överblick över vilka saker som behövs (och när), vad det kan kosta och vem som behöver fixa det. Det gör det lättare att planera.

Ladda ned (PDF)

Budgetmall för film

Budgetmall film

Excel-mall som hjälper dig att göra en filmbudget. Du får bättre kontroll på kostnader som boende, catering, filmutrustning, transporter, team och skådespelare, manus och rättigheter med mera. Du får även sammanställningar, likviditetsplan och en kontoplan för bokföring. Budgetmallen är framför allt bra för dig som gör lite större filmproduktioner.

Ladda ned (Excel)

Under inspelningen

Inspelningsschema

Inspelningsschema

Inspelningsschemat visar ordningen scenerna ska spelas in. Varje dag planeras sedan i detalj genom dagbeskedet. Du kan se ett exempel på inspelningsschema och hur man fyller i det.

Ladda ned (Excel)

Dagbesked

Dagbesked

Ett dagbesked ger information om kommande inspelningsdag. Blanketten fylls i någon dag innan inspelning och ges till team och skådespelare så att de vet var de ska vara, utrustning de ska ta med, samlingsplats och övrig information. Dagbeskedet är en del av planeringen av filmproduktionen.

Ladda ned (PDF)

Rollista

Rollista

Rollistan är inget annat än en lista på skådespelarnas telefonnummer. Du kan även fylla i deras roll i filmen. Producenten har användning för den här blanketten så att han eller hon lättare kan se vem som spelar vad, och enkelt kan kontakta dem. Se till att listan alltid är uppdaterad och att alla som arbetar med filmen har tillgång till listan.

Ladda ned (PDF)

Teamlista

Teamlista

Telefonlista för filmteamet. En enkel lista med varje persons befattning och telefonnummer. Bra för den stressade producenten att enklare hålla koll på vem som gör vad i filmteamet. Dela ut den till alla i teamet så att ni har koll på de olika arbetsuppgifterna och ansvarsområdena i filmproduktionen, och hur ni kontaktar varandra.

Ladda ned (PDF)

Kontinuitetsanteckningar

Kontinuitetsanteckningar

Kontinuitetsanteckningar hjälper scriptan att dokumentera filminspelningens kontinuitet. Anteckningarna kan användas för att skriva ned kläder, rekvisita, blickriktningar med mera. Genom att skriva ned detaljerna under inspelningen, är det lättare att få detaljerna rätt om du skulle behöva spela in samma scen en vecka senare. Inget lämnas åt slumpen med bra anteckningar om vad som har hänt på inspelningsplatsen.

Ladda ned (PDF)

Efter inspelningen

Bandlogg

Bandlogg

Bandloggen håller reda på var det inspelade materialet finns på minneskortet eller filmrullen. Vid screening markerar du vad varje scen och tagning innehåller och om den ska användas eller ej. Du kan skriva ned tidkoden och lämna en kommentar, som till exempel att den första tagningen kan användas i sin helhet, medan den andra behöver färgkorrigeras. Bandloggen underlättar mycket när man dels ska tanka in i datorn (logga) och dels när man klipper.

Ladda ned (PDF)

Vill du ändra blanketterna? Ladda ned alla blanketter (InDesign CS4) och ändra dem precis hur du vill.