Hur långt blir mitt manus som film?

Hur många sidor består ett genomsnittligt manus av? Säg att man har ett kortfilmsmanus på cirka 30 sidor (givetvis i Courier 12). Ungefär hur lång skulle den färdiga filmen bli?


Man brukar räkna på ungefär en minut per sida. Det vill säga 10 sidor = 10 minuter kortfilm i slutänden.

Vad gäller manuslängd, så anser vi på Filmik att det är filmens innehåll som ska styra längden på filmen. En berättelse kräver kanske 34 minuter för att förmedla en historia, för en annan kanske det räcker med en minut. Vem orkar titta på en utdragen historia i en timma som man kunde slukat på en minut?!

Det kan rent av vara så att den historien som berättas på en minut förmedlar så mycket mer än en tvåtimmarsfilm. Det finns till och med en tendens till att tappa tempo för att man ansträngt sig så hårt att nå upp till två timmar - i stället för att se vad som är optimalt för berättelsen!

Så stirra er inte blinda på längden! Kort-, novell- eller långfilm är oväsentligt - det viktiga är fokus på berättandet!
Vad tycker du om svaret?
4
Skriv ett eget svar