Hur filmar man tv-apparater och datorer?

Hur gör jag om jag vill filma en tv-apparat eller en dator? Eftersom en datorskärm flimmrar och tv-skärmen ser konstig ut när man filmar dem.


Vårt TV-system PAL visar 25 bilder/sekund som delas upp i två delbilder - 50 bilder/sekund (50 Hz bildfrekvens).

Om man filmar en monitor med en videokamera måste båda vara inställda på samma bildfrekvens annars uppstår det flimmer. Därför måste man sänka slutaren till 1/50 sekund. Detsamma gäller för TV-apparater med 100 Hz eftersom 100 är jämnt delbart med 50. En datormonitors bildfrekvens kan man oftast lätt ändra till 50 Hz bland inställningarna.

Sedan har vi ett annat fenomen, med "rullande" band upp- eller nedtill på monitorn. Det beror så att säga på att slutarvinkeln i kameran inte är i synk med bildfrekvensen. De flesta videokameror har idag en elektronisk slutare vilket inte kan påverka slutarvinkeln och således inte de rullande banden.

För att råda bot på problemet behövs en videokamera i miljonklassen eller en filmkamera med ställbar slutarvinkel - om man inte har sådan tur att kameran helt enkelt fungerar smärtfritt.
Vad tycker du om svaret?
4
Skriv ett eget svar