Vad är skillnaden mellan dramatiskt och episkt berättande?

Drama brukar i läromedel beskrivas som två motsatta krafter som till slut måste mötas. Den gode mot den onde, människan mot naturkraften, rättvisa mot orättvisa och liknande. Vilka spelfilmer är det då som inte räknas som drama? Action, skräck, äventyr, alla är uppbyggda av motsatta krafter. Sagan om ringen är en episk film. Varför? Det goda mot det onda kan inte skildras på ett tydligare sätt tycker jag och borde följaktligen vara ett drama. Eller? Hoppas ni kan hjälpa mig med mina funderingar.


Det finns två olika strukturer på filmberättelser - den dramatiska berättelsen och den episka berättelsen.

Den förstnämnda är precis som du beskriver två krafter som strider mot varandra (kort och gott den onde mot den gode) med diverse konflikter och hinder dem emellan. I dramat så ageras handlingen fram och det uppstår ingen konflikt helt slumpmässigt eller utan anledning. Huvudkonflikten håller ihop dramat och det påverkar karaktärernas beslut.

Sagan om ringen är däremot en episk berättelse eftersom den först och främst berättar fram handlingen och skildrar den genom en resa.

Ett epos karaktäriseras ofta genom ett tema eller att berättelsen är subjektiv - det är någon som berättar fram den. Världen som dessa personer befinner sig i är en sorts okänd värld och behöver inte innehålla några huvudkonflikter. Det är snarare ett sökande och det finns en chans att berättelsen tar slumpaktiga vändningar, precis som det kan ske i verkliga livet.

En episk filmberättelse kan givetvis vara konfliktladdad - precis som Sagan om ringen - men det är snarare temat som är utgångspunkten i berättelsen, inte konflikten.
Vad tycker du om svaret?
10

1 svar

 1. Dag Stensson
  Helt felaktigt svar.

  Episka berättelser är starkt kritiska till att förföra publiken och inlevelser, utan vill få publiken att fråga sig själva vad som händer. Episkt handlar om att intresset ska ligga i att åskådaren ska ställa sig frågan ”vad händer nu?” istället för ”hur ska det sluta?” som i det dramatiska berättandet.
  Ett annat kännetecken är att det episka berättandet handlar om en obegränsad tidsgetaltning, dvs. det rör sig om en väldigt lång tidsperiod och i olika tidsperioder. Det episka berättandet har dessutom flera parallellhandlingar och bihandlingar.
  Ett uttryck man använder är Katastesi betyder ”tillståndsbeskrivning” tillskillnad från drama som betyder ”handling”.

  Episkt berättande är starkt kritiskt till förförelsen av publiken och deras inlevelse. Se antika greklands komedi som ett exempel.

  illiaden, odyssén är typexempel på det i litteratur. I film är det mycket mycket svårare. Det går absolut inte att jämföra med Sagan Om Ringen, eller en såpopera.
Skriv ett eget svar