Var startade den svenska filmproduktionen?

Jag undrar var den svenska filmproduktionen startade någonstans i landet, när, av vilka, vilka filmer som kom först, hur filmerna finansierades och vilka stora regissörer som fanns i landet.


Om man på något sätt ska fixera den svenska filmproduktionens begynnelse får man nog rama in det mellan åren 1909-1919. Men vi får gå ända tillbaka till året 1905 då fabrikören Nils H. Nylander och bokhållaren Gustaf Björkman bildar Handelsbolaget Kristianstads Biograf-Teater och öppnar en biograf i Kristianstad. Vilket 1907 ombildas till AB Svenska Biografteatern då med ett tjugotal biografer i sitt ägo.

AB Svenska Biografteatern inviger i mars 1909 sitt nybyggda filmpalats i Kristianstad. Förutom biografen Cosmorama (omkring 300 platser) rymmer byggnaden även verkstäder, kontor, filmlager, laboratorium och en inspelningsateljé som kom att bli Sveriges första.

Exakt hur filmerna finansierades vet jag inte men generellt var det folk med intressen i biografvisning som behövde mer material (mer film att visa på biograferna), gärna lokalt inspelade aktualitetsfilmer. Och då finansierade de sådan inspelning. Så började produktionen i det som betraktas som Sveriges första filmbolag som gjorde riktig spelfilm, Svenska Biografteatern i Kristianstad, som samma år på sommaren producerar sina första kortfilmer Värmlänningarne (22 min), Fänrik Ståls sägner och Bröllopet på Ulfåsa.

1911 flyttar Svenska Biografteatern som i dagligt tal kallas Svenska Bio till Stockholm och bygger på Lidingö en inspelningsateljé. De börjar spela in film och tre regissörer är engagerade, Georg af Klercker (som dessutom är ateljéchef), Mauritz Stiller och Victor Sjöström. De två sist nämnda tillhör Sveriges mest berömda filmpionjärer. Stiller och Sjöström kom att under åren fram till 1917 att spela in ett sextiotal filmer i Lidingöateljén. Bland annat Ingeborg Holm (Sjöström, 1913) som räknas till det tidigaste mästerverket i den svenska stumfilmen. Handlar om Ingeborg Holm som förlorar förståndet när hon mister make och barn. Ett socialreportage som skapade hetsig debatt om fattigvårdens brister.

Andra kända filmer som görs i Sverige under den tiden är Terje Vigen (Sjöström, 1917) efter manus av Gustaf Molander, Berg-Ejvind och hans hustru (Sjöström, 1918), Herr Arnes pengar (Stiller, 1919) med flera.

Nu fanns det inte bara under denna tid Svenska Biografteatern som producerade film i Sverige. En hel del andra bolag som sysslade med film och biografverksamhet var Hasselbladfilm, Victorias Filmbyrå, Biograf AB Victoria, Svea films, Biograf AB Sverige samt Pathé Frères svenska filial. Dessa bolag gick ihop i en sammanslagning den 17 maj 1918 och bildade Filmindustri AB Skandia. Året därpå med hjälp av finansmannen Ivar Kreuger slås AB Svenska Biografteatern och Filmindustri AB Skandia samman, och AB Svensk Filmindustri bildas.


Vi tackar Anders Åberg, universitetslektor i filmvetenskap på Växjö Universitet för svar på den finansiella biten.
Vad tycker du om svaret?
Skriv ett eget svar