Hur skapar man dubbelexponerad film?

Jag har arbetat med redigering av film och vill pröva att arbeta med dubbelexponering, det vill säga få två bilder att smälta ihop för att skapa en drömsekvens. Hur gör jag?


Förr (när man sysslade med "riktig" film) så var man tvungen att exponera filmen två gånger för att smälta ihop bilderna (därav namnet dubbelexponering). Det är förstås en jobbig process eftersom man måste köra samma film två gånger genom kameran och man kan därför riskera att överexponera eller underexponera bilden.

Med dagens teknik är det dock väldigt enkelt och resultatet blir perfekt varje gång. Det tar heller inte många sekunder att genomföra. Dubbelexponering med digital teknik bygger på precis samma idé, att spela in en sekvens två gånger, en gång med exempelvis huvudpersonen i bild och därefter ytterligare en gång utan personen.

Därefter importerar du de båda tagningarna i ditt videoredigeringsprogram. Lyft sedan in klippen på tidslinjen och lägg de två klippen på varandra, det vill säga i två videospår.
Tidslinje i Lightworks
Lägg klippen ovanpå varandra på tidslinjen och ändra sedan genomskinligheten på det översta klippet (i bilden syns tidlinjen i Lightworks).

Ändra sedan genomskinligheten (kallas också opacitet) på det övre klippet så att klippet som ligger underst "skiner igenom". I bilden nedan ser du hur det fungerar:
Videoeffekt: Spöke med två lager om 50 % genomskinlighet
Gör så här: 1. Spela först in en tom bild med stativ. 2. Låt därefter din huvudperson gå in i bilden och röra sig. 3. Lägg bilderna på varandra på tidslinjen och ändra genomskinligheten på det övre klippet.

Det finns dock några saker du måste tänka på. Kameran får inte röra sig för då kan du inte lägga klippen ovanpå varandra på tidslinjen. Använd därför stativ så att du är säker på att bilderna blir så lika varandra som möjligt. Om du är utomhus bör du se till så att det inte blåser eller att solen går i moln, för då får du två tagningar som ser olika ut och därför inte går att smälta ihop. Det är ju bara din huvudperson som ska skilja sig mellan de två tagningarna.

På så vis har du fått en drömsekvens eller spöke om du så vill. Därefter kan du kombinera med olika färgeffekter för att skapa den känsla du vill ha, till exempel sepia för att göra det gammalt eller blått för att ge en känsla av natt.
Vad tycker du om svaret?

1 svar

  1. thure
    Hur gör man detta i Final Cut Pro X ?
Skriv ett eget svar