Att skriva för film

Av

Att skriva för film

En bok om manusarbetets möjligheter och svårigheter. Boken följer manusprocessen från idé till slutmanus och behandlar såväl dramatiskt som lyriskt berättande. Boken har ett europeiskt perspektiv på bland annat karaktärer, dialog och dramaturgi där exemplen är hämtade från nordiska filmer.

Innehållsförteckning:

Förord
1. Innan du börjar skriva manuset 11
Det ska ta tid Idéarbete Om eller med? Stämgaffeln Insamlingsfasen Research
Gunilla Jensen: Några minnen av Lars Mohn

2. Hur och varifrån berättar du? 32
Varje film kräver sitt eget språk Handlingsplan och Berättarplan "Vem-vinner"-historien och "Resan" Panorama, En halvmeters avstånd eller Närbild Huvudbild
Lisa Ohlin: Ett bra manus

3. Från skröna till manus 49
Några arbetsredskap Skrönan Pitch Synopsis Treatment Manusteknik Några praktiska råd om skrivprocessen och om att skriva på dator
Per Olov Enguist: Tolv ord och fyrtio sekunder

4. Dramaturgi 77
Kunskapen finns i ryggmärgen Den klassiska dramaturgins historia Melodramen Henrik Ibsen Ola Olsson-dramaturgi
Tove Idström: Att skriva filmmanus

5. "Vem-vinner"-historiens dramaturgi 88
Valfisken Anslaget Presentation och Fördjupning Premissen Plantera Huvudkonflikt och Delkonflikter Den första vändpunkten Framåtrörelse och Hinder Dramats logik
Agneta Fagerström: Vad är ett bra manus?
Den långa akt 2 "Vem-vinner"-historien går mot sitt slut
Slutpunkten Avtoningen Ett antal frågor
Anna Eriksson: Vad år ett bra manus? Vad dr en bra film?

6. "Resan" 142
"Resans" väg Episk film Flerhandlingsstruktur, episodfilm och Road Movie Lyriska berättelser Drömspel och associativa berättelser Episk distans Några avslutande ord om "Resan"
Siri Senje: Jakten på hjärtats språk.
Varfor en teaterregissör vill skriva om film

7. Karaktärer 164
Några inledande ord om karaktärer Hur skapas en fiktiv karaktär? Att lära känna sina karaktärer Identifikation med karaktären Ett okänt område
Klas Östergren: Känslan
Orkestrering Några avslutande ord om karaktärer
Bibbi Moslet: Att börja läsa ett okänt filmmanus

8. Dialog 202
Kort historik Vad är dialogens funktion? Vad består filmdialogen av? Några grundregler för en filmdialog Kort om ljudeffekter och filmmusik
Claes Olsson: Dunlätta stentavlor sökes

9. Från prosa till film 233
I begynnelsen var ordet Olikheter mellan prosa och film Hur fri bör du vara? Hur fri får du vara? Hur kan en roman bearbetas?
Vinca Wiedemann: Manuskriptet är en omfamning

10. Från papper till film 248

Manusutbildningar 253

Litteraturförteckning 256

Filmförteckning 260

Begreppsförklaringar 265

Utgiven:
Förlag: Ordfront
Sidor: 270
Språk: Svenska
ISBN-10: 9173246115
ISBN-13: 9789173246118
Köp boken:
Vad tycker du om boken?
Skriv kommentar