Ungdomsstyrelsen

En statlig myndighet som arbetar med ungas fritid och föreningsliv samt ett internationellt utbyte mellan ungdomar. Fördelar även bidrag och stöd till ungdomsprojekt, däribland film och nya medier.

Postadress
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 Stockholm

Kontakta
08-462 53 50 (växel)