Filmstipendier

Sök ett stipendium för att finansiera din kortfilm eller långfilm. Tänk även på att kolla på din filmutbildning om det finns några filmstipendium som du kan söka där.

 1. Anders Sandrews Stiftelse

  Stockholm

  Stipendier går till unga förmågor, skådespelare, skådespelerskor, regissörer och andra som är verksamma inom teater eller film. Även lovande, dramatiska författare uppmärksammas. Stipendier går också till unga studerande vid teater-, film-, och ba...

 2. Konstnärsnämnden

  Stockholm

  Utdelar statliga ersättningar och bidrag till konstnärer på bild- och form-, ton-, samt scen- och filmområdena som har avslutat sin grundläggande konstnärliga utbildning och är svenska medborgare eller stadigvarande vistas i Sverige.

 3. Svenska Institutet

  Stockholm

  Administrerar olika stipendieprogram för utländska och svenska studerande och forskare för längre eller kortare studievistelse i Sverige resp. utomlands.

 4. Sverige-Amerika Stiftelsen

  Stockholm

  Stiftelsen utlyser stipendier för forskning, forskarutbildning och studier på graduatenivå i USA och Canada. Sökande till samtliga stipendier skall vara svensk medborgare och ha avlagt examen om minst 120 poäng vid svenskt universitet/högskola (el...

Kategorin uppdaterades senast 2001-01-01.