15 miljoner till digitaliseringen av bio

15 miljoner till digitaliseringen av bio

Regeringen ger nu ett bidrag på 15 miljoner kronor årligen till digitaliseringen av biografer. Pengarna kan sökas av biografer under 2011 till 2014.

Syftet med bidraget är att underlätta övergång från analog till digital biografutrustning.

- Fördelarna med digitaliseringen är många. Min förhoppning är att bidraget ska vitalisera kulturlivet i hela landet och ge fler tillgång till en bred repertoar av film, säger Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Svenska filminstitutet har fått uppdraget att sköta fördelningen av bidraget, och kommer att prioritera biografer som under de senaste åren haft regelbundna filmföreställningar i större omfattning. Dessutom bör kommuner utan digitala biografer prioriteras. Det tidigare förslaget om ett minimum på 50 föreställningar per år för att få söka bidraget är borttaget.

Skriv kommentar