Nu finns drönarförsäkring för privatpersoner

Nu finns drönarförsäkring för privatpersoner

Nu finns drönarförsäkringar som kostar 1 400 kronor per år som kan hjälpa dig med skador som inte täcks av din hemförsäkring.

Sedan 1 februari 2018 gäller nya regler för alla som flyger drönare, även privat. Transportstyrelsen rekommenderar en ansvarsförsäkring, då hemförsäkringen sällan täcker skador som orsakas av drönare. Försäkringsbolaget Svedea har därför lanserat en drönarförsäkring för privatpersoner som täcker både personskador och sakskador.

Det finns inga krav på att ha en försäkring, men kan ge skydd om olyckan skulle vara framme.

– Vi har haft en drönarförsäkring för kommersiell verksamhet i några år. Den gäller drönare som till exempel används för fotografering, geotekniska mätningar och bevakning. I de här fallen krävs ansvarsförsäkring för den händelse drönaren kraschar och åstadkommer personskador eller materiella skador. Det regleras i en av EU:s förordningar, säger Jonas Nilsson, ansvarig för drönarförsäkring på Svedea.

Transportstyrelsen ger rekommendationer för vad du ska tänka på när du tecknar en försäkring, och det viktigaste är att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst nio miljoner kronor:

Försäkringen ska vara en form av ansvarsförsäkring för skada mot tredje man och annan egendom och uppgå till 750 000 SDR. SDR är en slags kurs och en 1 SDR motsvarar cirka 12 kr, så 750 000 SDR motsvarar alltså cirka 9 miljoner SEK. Om det i försäkringsbrevet inte finns någon referens till EG-förordning 785/2004, ska det istället framgå att försäkringen gäller för flygning med obemannade luftfartyg och att ansvarsdelen i försäkringen uppgår till minst 9 miljoner kr.

– Transportstyrelsen rekommenderar en ansvarsförsäkring för alla drönare, även de som väger upp till 7 kilo, där krav finns. Alla drönarpiloter bör vara medvetna om att en skada kan kosta oerhörda summor vid ett tillbud. Vår privata drönarförsäkring som kostar 1 400 kronor per år täcker såväl personskador som sakskador. Det är småpengar jämfört med en stämning i miljonklassen, säger Jonas Nilsson.

1 kommentar

 1. Felix Lättman
  Hej,
  Jag vill försäkra min mavic air för att jag hyr ut den väldigt ofta. Det vore bra att ha en försäkring om den vållar skador på personer eller saker men jag letar egentligen efter en försäkring som täcker drönaren själv om den går sönder. Erbjuder ni något sådant och hur ser det ut isåfall?
  Tack,
  Felix
  1 gillar detta
Skriv kommentar