Ett svenskt manusprogram!

Gå in på forumet och följ utvecklingen av ett svenskutvecklat manusprogram - av filmare för filmare! Kom med förslag på vad Du skulle vilja se, eller se hur projektet fortlöper.

Skriv kommentar