Få program fällda av Granskningsnämnden i år

Granskningsnämnden har hittills i år fått in 1 074 anmälningar. Av dem har 16 program fällts, jämfört med 50 förra året.

Skriv kommentar