Filmbranschen har enats om ett nytt filmavtal

30 miljoner kronor mer till svensk film. Samtidigt minskar stödet till långfilm. Det är några av resultaten i det nya filmavtalet.

Avtalet innebär att pengastödet ökar med 30 miljoner kronor per år. De flesta av dessa pengar går till dramaserier, barn- och ungdomsfilm samt kortfilm och dokumentärfilm.

Kravet på biografpremiär tas dessutom bort från avtalet på grund av alla nya medier. Det innebär också att man satsar mer på nyskapande så kallade cross media-projekt.

Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, sammanfattar filmavtalet så här på sin blogg:

Vinnare:

Långfilmens teknik- och distributionsflexibilitet

TV-drama + 18,6 miljoner

Barn- och ungdomsfilm 11,2 öronmärkta miljoner

Kort- och Dokumentär + 9,2 miljoner

Producenterna + 20 miljoner (5 till PRS och 15 till stöd) samt en tydlig roll.

Antipiracy-arbetet + 3,3 miljoner (+60%)

Komplementsbiograferna som vi ska ta särskild hänsyn till vid stödgivning.

Förlorare

Långfilm – 21,9 miljoner i förhandsstöd (ca 2-3 st)

Du kan läsa hela filmavtalet (PDF) på regeringens hemsida.

Skriv kommentar