Hur tekniken påverkar filmberättandet

Hur tekniken påverkar filmberättandet

En paneldiskussion från Sundance Film Festival om hur tekniken har påverkat filmberättandet.

Det är svårt att föreställa sig film utan teknik. Man kan säga att tekniken påverkar vårt sätt att berätta lika väl som vårt sätt att berätta påverkar teknikutvecklingen.

I denna paneldiskussion från 2012 diskuterar tre deltagare som bland annat har varit involverade i District 9, Titanic och Avatar.

Deltagarna är Rob Legato, Jacob Rosenberg och Vincent Laforet. Debattens moderator heter Sharlto Copley. 

Ett av tipsen i debatten (cirka 43 minuter in) handlar om att man ska göra annorlunda saker snarare än "säkra" saker.

Anyone who plays it safe creates mediocrity.

Filmare bör alltså experimentera och utmana gränserna för filmberättande.

Skriv kommentar