Filmfestivalerna viktiga för att säkra kvalitetsfilmen

I ett debattinlägg om kvalitetsfilmens vara eller icke vara skriver Stefan Grahl, Astrid Hallenstvedt och Git Scheynius om filmfestivalernas betydelse för kvalitetsfilmen. Festivalerna utgör nämligen den snabbast växande visningsformen för kvalitetsfilm.

Som riktmärke nämns i artikeln att Stockholms filmfestival sedan 1999 haft premiär på över 2 500 filmer. Filmer som många av de stora biografkedjorna av lönsamhetsskäl hade prioriterat bort.

Debattörerna menar att filmfestivalerna i dag utgör en guldgruva när det gäller att lyfta fram nyskapande film och nya regissörer. Och att de även fungerar som det forum som annars skulle saknas för aktuell och nyskapande film.

Artikelförfattarna hävdar att det är ett märkligt faktum att ett välmående land som Sverige inte anser sig ha råd med kvalitetsfilm. För att säkra stödet är det därför viktigt att filmfestivalerna får det stöd de förtjänar av Svenska Filminstitutet, menar de.

Dagens uppdragsmodell som SFI jobbar efter togs fram 1994 av dåtidens vd Lars Engqvist. En modell som enligt artikelförfattarna är både föråldrad och behov av förändring och översyn.

Skriv kommentar