Hjärt- och lungräddning för spädbarn – du kan rädda liv

Hjärt- och lungräddning för spädbarn – du kan rädda liv

Varje år drabbas 200 barn i Sverige av ett oväntat hjärtstopp. Du kan rädda livet på ett barn om du lär dig hjärt- och lungräddning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en film med instruktioner för hur du kan rädda livet på ett barn under ett år som drabbats av hjärtstopp.

Oväntat hjärtstopp kan drabba barn i alla åldrar – men vanligast är att det drabbar barn i ettårsåldern. De vanligaste orsakerna är, enligt MSB, drunkning eller kvävning. Ofta vid lek, eller om barnen sätter något i halsen.

I dagens samhälle finns det ofta en relativt god kunskap om hjärt- och lungräddning, då det ingår som en del av ämnet idrott och hälsa i grundskolan och på många företag är en del av personalens fortbildning. Men mer måste göras – allt för få känner sig trygga att agera om de oväntade inträffar.

Det är särskilt viktigt att veta hur du ska agera om ett hjärtstopp skulle inträffa för våra allra minsta – barn som är yngre än ett år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har därför tagit fram en instruktionsfilm om just detta. I filmen visar en instruktör hur du ska gå tillväga vid ett plötsligt och oväntat hjärtstopp.

Ta dig tid att titta på filmen om hjärt- och lungräddning på de allra yngsta barnen. Filmen är pedagogiskt upplagd och metoden är inte svår att lära sig, men den är helt livsavgörande i det fall ett plötsligt hjärtstopp på ett spädbarn sker i din närhet.

Filmen hittar du här eller i den inbäddade videon ovanför. Du kan rädda liv. På barnpassningsföretag såsom myNanny ingår detta i internutbildningen för att få bli barnvakt. Detta är en kunskap alla som passar barn ska ha.
 

Kommentarer avstängda

Detta är en sponsrad nyhet som Voodoo Film inte har skrivit och därför tillåts inte kommentarer.