Internetoperatörer tvingas lämna ut personuppgifter om fildelare

Rättighetsinnehavare ska kunna tvinga internetoperatörer att lämna ut information om vem en viss ip-adress tillhör. Regeringen gör nu en helomvändning. Innan valet lovade man att "inte jaga en hel ungdomsgeneration."

Justitieminister Beatrice Ask och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver i en debattartikel i SvD att rättighetsinnehavare själva ska ingripa mot upphovsrättsligt intrång.

Nu ska alltså upphovsrättsorganisationer som företräder spel-, film- och musikbranschen kunna gå till en domstol som sedan kan tvinga internetleverantör att lämna ut vem som har ett visst ip-nummer. När informationen är utlämnad ska personen få reda på det. Men inte senare än ett år efter, menar ministrarna.

Informationen får bara lämnas ut efter beslut av en domstol. Rättighetsinnehavaren ska presentera bevis att det aktuella internetabonnemanget har använts för intrånget.

Vid en diskussion i riksdagen bjöds förespråkare in för att debattera hur upphovsrätten ska hanteras på internet. Endast ena sidan av debatten bjöds in, det vill säga rättighetsinnehavarna. Personer och organisationer som förespråkar fildelning fanns inte med i debatten. De ansåg att de redan kände till deras argument sedan tidigare och därmed inte behövde närvara, menar kulturutskottets kanslichef Per Mårtensson i en intervju med Politikerbloggen.

Privata företag ska alltså få ta över den del som tidigare ålagts polisen. Adelsohn Liljeroth och Ask menar att det inte är så, utan hävdar att det är detsamma som att använda de civilrättsliga regler som redan finns.

Det krävs inte längre någon polisanmälan från rättighetsinnehavarna, utan de kan genomföra förundersökningar och tillskansa sig information på eget bevåg. Som poliser.

Tidigare har Antipiratbyrån använt sig själva som exeperter i ett mål de själva var part i. Med andra ord bedömde de bevisningen som de själva tagit fram. Rättighetsinnehavare och dess företrädare får allt oftare ta över polisens roll eftersom upphovsrätten ska upprätthållas även på internet, och polisen själva inte har tillräckligt med tid eller resurser. Resultatet blir att privata företag mer eller mindre blir poliser.

Avstängning av några internetabonnemang kommer däremot inte att ske, eftersom internet har blivit en viktig funktion i samhället.

De säger också att branschen måste ta sitt initiativ för nya och innovativa nedladdningstjänster.

Fredrik Reinfeldt sade innan valet att "vi kan inte jaga en hel ungdomsgeneration" angående den illegala fildelningen. Men nu är alltså spelreglerna precis tvärtom.

Skriv kommentar