Kassettavgiften en förlustaffär för branschen

Kassettavgifterna leder till minskad försäljning av både musikspelare och musik och enligt en studie är bortfallet dubbelt så stor som intäkterna.

Skriv kommentar