Filmkurs i klimat och förändring

Filmkurs i klimat och förändring

Klimat och förändring – med filmen som verktyg. Det är namnet på en ettårig filmkurs på Färnebo folkhögskola.

Vill du lära dig mer om orsakerna till klimatkrisen? Är du intresserad av att filma? Färnebo folkhögskola erbjuder en kurs där du studerar klimat- och samhällsförändringar och lär dig producera filmreportage. Du får dessutom åka på en kortare studieresa i Europa.

Kursen startar den 22 augusti 2011 i Göteborg och pågår under ett läsår. Den är berättigad till studiemedel från CSN. Lämna din ansökan senast den 16 maj. Förmöte och intervjuer sker sedan den 28 och 29 maj.

Lördagen den 9 april hålls ett informationsmöte på skolan. Alla nyfikna är välkomna och du får chansen att träffa lärare, se lokaler och ställa frågor. Mötet äger rum klockan 14-15 i klassrummet Krokodilen i Viktoriahuset på Linnégatan 21 i Göteborg.

Kursen heter "Klimat och förändring – med filmen som verktyg" och anordnas i samarbete med FilmCentrum Väst.

Skriv kommentar