Två olika sätt att klippa film

Två olika sätt att klippa film

Det finns många sätt att klippa film. Två av dem handlar om att klippa från vidbilder till närbilder samt vice versa. I denna video förklaras dessa klippstilar.

Videoguiden skiljer mellan två sätt att klippa. Det första kallas analytic och innebär att man börjar med vida etableringsbilder som visar var alla karaktärer befinner sig i bilden, och därefter klippa sig närmare dem med halv- och närbilder.

Det andra sättet att klippa film kallas constructive och betyder att man gör tvärtom, det vill säga börjar med närbilder på personerna utan att omedelbart berätta var de förhåller sig i relation till varandra, och bygger på så sätt upp scenen.

Hur klipper du?

Skriv kommentar