Professorer på konstnärlig högskola saknar forskarkompetens

Professorer på konstnärlig högskola saknar forskarkompetens

Stockholms konstnärliga högskola grundades med ambitionen att utgöra grund för konstnärlig utbildning på forskarnivå. Sedan lärosätet bildades 2014 har man anställt 33 professorer och lektorer. 24 av dessa saknar helt doktorsexamen. Endast tre har adekvat forskarkompetens.
– Ytterst problematiskt, säger Jan Kaila, expert inom konstnärlig forskning.

Skriv kommentar