Kurs i filmbearbetning på Umeå Universitet

Den trettionde augusti i år startade en ny kurs i filmbearbetning på Umeå Universitet. Kärnan i 20-poängskursen är så kallad postproduktion med bland annat specialeffekter, grafik, ljudläggning, digitalisering, klippning och färgkorriering som inriktning.

Kursen lär ut efterbehandling av film som sedan distribueras för att passa olika medier, exempelvis tv, film eller Internet.

Detta är en mer teknikfokuserad kurs i jämförelse med den som Dramatiska institutet har - vilket också är den enda i sitt slag. Kursen är ett samarbete med Film i Västerbotten samt läraren Claes Wikström, som har lång erfarenhet av postproduktion.

Eleverna garanteras även tillgång till en datorsal med utrustningen dygnet runt för att främja kreativiteten.

1 kommentar

  1. ellinor
    Jag är riktigt nyfiken på det här inför vårterminen. Det svåra och som lär ta tid är all kurslitteratur på engelska.
Skriv kommentar