Magister- och masterutbildningar på DI

Magister- och masterutbildningar på DI

Till hösten 2009 startar Dramatiska institutet för första gången magister- och masterutbildningar. Sju nya utbildningar inom områdena film, radio, tv och teater. Utbildningarna vänder sig både till den som sedan tidigare har en kandidatexamen och till den som har motsvarande kunskaper genom annan utbildning och genom yrkeserfarenheter.

Den tvååriga masterutbildningen Dramaturgi vänder sig till dig som siktar på en professionell verksamhet som dramaturg. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik på teatrar. Repertoarplanering, manusutveckling och beställning i dialog med dramatiker och regissör, omvärldsanalyser, dramatisering av olika material med mera.

Den ettåriga magisterutbildningen Internationell scenkonstproduktion vänder sig till dem som vill utveckla sin producentkompetens med kunskaper i internationellt arbete och utbyte. Utbildningen fokuserar på internationellt arbete med scenkonst i bred mening och kombinerar de konkreta verktygen för produktion av gästspel, festivaler, turnéer och samproduktioner med praktik, reflektion och omvärldsanalys.

Den ettåriga magisterutbildningen Ljudkonst undersöker möjligheterna i mötet mellan den experimentella ljudkonsten och berättandet. Även ljudkonstens relation till olika typer av rum, platser och bilder utforskas. En utbildning för den som vill utveckla sitt uttryckssätt med hjälp av och genom ljudkonst. Utbildningen drivs i nära samarbete med Elektroakustisk Musik i Sverige (EMS).

Den tvååriga magisterutbildningen (halvtidsstudier) Teaterregi är en utbildning för den som vill utvecklas som regissör inom scenkonst. Utbildningen innebär en fördjupad undersökning av konstnärliga strategier och arbetssätt inom teaterregi, med inriktning mot den stora scenens uttryck, begränsningar och möjligheter.

Den ettåriga magisterutbildningen Filmproduktion i Norden med internationell inriktning vänder sig till verksamma inom filmområdet och fokuserar på finansiering, distribution, marknadsföring och entreprenörskap med inriktning på internationella samproduktioner, med utgångspunkt från det nordiska perspektivet. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och orientering om möjligheter och utmaningar som nordiska filmer står inför i ett konstnärligt och samhälleligt perspektiv ur produktionssynpunkt. Deltagarna arbetar undersökande, reflekterande och skrivande, inget praktiskt producerande ingår.

Den ettåriga magisterutbildningen Barnprogram i radio och tv vänder sig till de som har ett levande intresse för barnens villkor och rättigheter i samhället och som vill utveckla sitt berättande för barn. En produktionsinriktad utbildning som utgår från vad målguppen barn 0 till 12 år förstår och uppskattar.

Den ettåriga magisterutbildningen Det personliga berättandet i radio vänder sig till radiojournalister som vill utveckla sitt personliga berättande. Utbildningen syftar till att introducera, utveckla och fördjupa ett berättande med utgångspunkt från det personliga uttrycket i form och tilltal. Utbildningen söker en personlig berättardramaturgi, i radiointervjun, reportaget och dokumentären.

Sista ansökningsdag är 2 april.

Skriv kommentar