Manustävling för kvinnor

Doris Film har utlyst en tävling där kvinnor kan skicka in ett synopsis för att bli en av nio kortfilmer som kommer att produceras under tre år.

Syftet med projektet är att samla och synliggöra kvinnorna inom filmområdet. Manifestet för en Dorisfilm är följande:


 • Manuset måste vara skrivet av en kvinna.

 • Filmen måste ha minst en kvinnlig huvudroll.

 • Konstnärliga och beslutsfattande A-funktioner bör var kvinnor.

 • Originalmusiken ska vara komponerad av en kvinna.Doris Film vill ha in högst en A4-sida med en 10 minuters synopsis för din berättelse. Genrén spelar ingen roll och det går bra att även skicka med ett komplett manus.

Skicka synopsisen till
Doris Film
Box 7098
403 32 Göteborg

Sista inlämningsdag är 15 april 2004. Din synopsis skickas anonymt i fyra exemplar. Bifoga ett förslutet kuvert med namn, adress och telefonnummer. Skriv titeln utanpå kuvertet.

Därefter kommer manusen att granskas av en manusgrupp och tre bidrag väljs ut för planerad produktion under andra halvåret 2004.

Mer information
info@dorisfilm.se
www.dorisfilm.se

1 kommentar

 1. Anonym
  Hej!

  Äntligen! säger jag. Med lite insyn i den lokala filmvärlden på min ort domineras den starkt av män och kvinnor har svårt att komma fram. Gäller även manusområdet tycks det mig. Det är ofta manliga perspektiv på världen som skildras. Önskar det fanns mer plats på kartan för oss kvinnor som gillar att skriva manus och skildrar det vi ser ur ett kvinnligt perspektiv. Där är just manustävlingar en bra sporre att tro att det är lönt att ens försöka skriva nåt.

  Skribent i Umeå
Skriv kommentar