Svårt att veta vilka filmer som får produktionsstöd
Foto: Mark Standley

Svårt att veta vilka filmer som får produktionsstöd

Svenska filminstitutet får kritik eftersom det är svårt att veta på vilka grunder filmerna får produktionsstöd.

Statskontoret har tittat på hur effektiv organisationen är hos Svenska filminstitutet (SFI) och har hittat en rad brister.

Statskontorets kritik:

  • SFI delar ut produktionsstöd på för otydliga grunder.
  • SFI är inte effektivt organiserat.
  • SFI gör inte riktigt de saker regeringen sagt till dem att göra.
  • SFI marknadsför sig själva för mycket trots att det inte är deras mål.
  • SFI har inte gjort filmarkivet tillräckligt öppet för allmänheten.

Det går 6 anställda per chef, mot tidigare 14 anställda per chef. Svenska filminstitutets vd, Anna Serner, säger i en intervju till Sveriges Radio att fler chefer gör organisationen plattare då fler chefer kan fatta egna beslut.

Statskontoret pekar också ut Danmark som en positiv förebild med tydliga regler.

Statskontoret är en myndighet som utvärderar statliga verksamheter för att se hur effektiva de är. Statskontoret kan sedan komma med förslag på förbättringar.

Analysen av Svenska filminstitutet går att läsa på Statskontorets hemsida.

Skriv kommentar