Rättegång om reklamavbrott i långfilm

I måndag inleddes rättegången mellan TV 4 och regissörerna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson i Stockholms tingsrätt. Frågan rätten ska ta ställning till är om de båda regissörernas filmer Alfred och Hajen som visste för mycket kränkts av kanalens reklamavbrott och därigenom gjort intrång i upphovsrätten.

Rättegångssalen släktes ner i måndags och förvandlades till en provisorisk biosalong. Där fyra tv-apparater nedsänkta från taket visade regissörernas filmer med de reklamavbrott som lades in när filmerna visades i kanalen.

- Filmen är gjord med en intention av att vara ett udda alster med en egen stil och det tycker jag slås sönder väldigt av avbrottet, säger Claes Eriksson till TT.

Bakgrund
Hösten 2000 blev Claes Eriksson kontaktad av SF om att skriva avtal med TV 4 om ett komedipaket där hans film ingick. På den tiden fick TV 4 bara visa reklam mellan programmen. I april 2002 ändrades radio-tv-lagen och TV 4 fick möjlighet att bryta program som är längre än 45 minuter för att sända reklam.

I juni samma år visar TV 4 hans film Hajen som visste för mycket med två reklamavbrott. Månaden innan hade TV 4 visat Vilgot Sjömans film Alfred med tre reklamavbrott. De båda regissörerna anmäler då TV 4 till Granskningsnämnden för radio och tv för att de anser att avbrotten kränkt deras konstnärliga anseende och filmernas egenart.

TV 4 frias i september samma år i hänvisning till den nya lagstiftningen. I februari 2003 lämnar Sjöman och Eriksson in en stämningsansökan mot TV 4. Där de hävdar att reklamavbrotten är ett intrång i upphovsrätten och vill ha 250 000 kronor var i skadestånd.

Inför rättegången
TV 4:s informationschef Göran Ellung vill inte kommentera inför förhandlingen. Men säger att det är en viktig fråga då den handlar om TV 4:s intäktsmöjligheter och att de följt de lagar och avtal som finns. Därefter hänvisar han till det skriftliga svaromål som TV 4 lämnat in. TV 4:s advokat Stefan Widmark hävdar utifrån svaromålet att Eriksson kontaktades före sändningen av hans film och godkände reklamavbrotten.

Eriksson hävdar att det är ren lögn och att i hans avtal från 2000 inte står något om reklamavbrott för då hade han aldrig skrivit på det.

TV 4 hävdar också att ett reklamavbrott i sig inte är kränkande om det placeras i ett naturligt avbrott i handlingen.

Rättegången kommer att fortsätta och avslutas troligen på fredag.

Skriv kommentar