Sex tips för bättre scener i ditt filmmanus

Sex tips för bättre scener i ditt filmmanus

Manusförfattaren Fredrik Lindqvist ger sex tips till manusförfattare som behöver gå tillbaka och skriva om i sitt filmmanus.

De sex tipsen för bättre filmscener är:

  1. Fastna inte i det du har skrivit.
  2. Se till att något händer.
  3. Se till att någon vill något.
  4. Ta bort transportsträckor och dödkött.
  5. Lita på publiken.
  6. Berätta i bild och handling.

Kom ihåg de två gyllene reglerna vad gäller allt skrivande, och i synnerhet filmmanus: Writing is rewriting samt Kill your darlings.

Sex punkter om att skriva Bra Scener
blogg.adastramedia.se
Skriv kommentar