Styrelsen på filminstitutet byts ut

Regeringen har utsett Svenska Filminstitutets nya styrelse. Totalt är det sju personer, däribland professorer och regissörer.

Från den 1 juni 2005 till och med den 31 december 2007 kommer följande ledamöter att sitta i styrelsen:

Ordförande Håkan Tidlund, född 1943. Ordförande i Boxer TV-access, Terracom AB och Malmbergs Elektriska AB, vice ordförande i Första AP-fonden samt styrelseledamot i Premiepensionsmyndigheten, PPM. Han har tidigare varit vd för Sparbanken Skaraborg samt Sparbanken Väst i sammanlagt 17 år och för försäkringsbolaget Folksam i sju år.

Övriga ledamöter:

Kirsten Dalgaard, född 1944. En framstående representant för dansk filmdistribution. Kirsten är vd för en av Europas främsta kvalitetsbiografer, Grand Teatret i Köpenhamn och för Camera Film, en kvalitetsfilmsdistributör med europeisk film som huvudinriktning.

Annakarin Ström, född 1975. VD för Trust Film, som säljer bland andra Lukas Moodysson, Josef Fares och Lars von Triers filmer utomlands. Annakarin har varit anställd på Trust sedan 2000. Dessförinnan tjänstgjorde hon bland annat på Nordisk Films och Volvos internationella säljenheter.

Jasenko Selimovic, född 1968. Har studerat vid akademin för gestaltande konst i Sarajevo i Bosnien och Dramatiska Institutet i Stockholm. 1998 blev han utsedd till konstnärlig ledare vid Göteborg stadsteater där han bland annat regisserade den uppmärksammade pjäsen Dom. 2004 var han programledare för SVT:s pratshow Allvarligt talat.

Göran du Rées, född 1947. Konstnärlig ledare och professor i filmregi på Filmhögskolan på Göteborgs universitet. Göran är också regissör med ett tjugotal lång-, kort- och dokumentärfilmer bakom sig. Bland filmerna märks Målaren, s/y Glädjen, Tag mitt liv och Tältet.

Astrid Söderbergh Widding, född 1963. Professor sedan 2000 och prefekt vid filmvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet samt kulturskribent i Svenska Dagbladet. Författare till bland annat Blick och blindhet och Stumfilm i brytningstid: Stil och berättande hos Georg af Klercker.

Ytterligare tre styrelseledamöter kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle.

Skriv kommentar