Akademin Valand får rekordbidrag för konstprojekt
Akademin Valand.

Akademin Valand får rekordbidrag för konstprojekt

Akademin Valand, tidigare filmhögskolan i Göteborg, har fått totalt 8,6 miljoner kronor för tre konstnärliga projekt, varav ett om film.

Filmprojektet kallas "Queera rörliga bilder; deras skörhet och flyktigheten i deras existens - Curatoriska och konstnärliga frågeställningar kring rörliga bilder i en queer kontext". Det är Anna Linder, konstfilmsproducent och kurator, som har beviljats 3,9 miljoner för forskningsprojektet.

- Jag kan knappt tro att det är sant. Vi ägnade visserligen två månader åt ansökan men att vi faktiskt skulle lyckas känns helt otroligt. Det här kommer att bli så kul, säger Anna Linder.

Projektet kommer att genomföras tillsammans med filmforskaren Ingrid Rydberg. De ska studera filmer, publik och nätverk inom queer och feminism.

Stödet kommer från Vetenskapsrådet och totalt har fem stöd delats ut, varav tre gått till Akademin Valand. De andra två stöden har gått till Högskolan i Borås och Konstfack. Bidraget delas ut under 2013 till 2015.

Skriv kommentar