Att skriva för Voodoo Film

Denna sida innehåller en vägledning för dig som skriver artiklar för Voodoo Film. Texten beskriver målgruppen och artiklarnas utformning.

Vem du skriver för

Praktiskt inriktade - våra läsare vill kunna läsa en artikel för att veta hur man gör någonting. Skriv på ett enkelt sätt och undvik svåra ord. Vår målgrupp är unga filmare som vill lära sig att göra bättre film, helst utan att lägga ned så mycket pengar.

I korthet skriver du för en person som:

  • Är ung, driven och helst av allt vill göra film
  • Har mycket tid, men inte så mycket pengar
  • Har en egen kamera och dator med redigeringsprogram
  • Har vänner som också gör film, men inte så stort kontaktnät
  • Är influerad av amerikanska filmer

Artiklarnas struktur

Alla artiklar följer samma struktur:

  1. Ingress. De börjar med en kort intresseväckande ingress i fetstil. Ingressens uppgift är att sammanfatta vad artikeln handlar om i en eller två meningar och ge inspiration till att läsa vidare.
  2. Innehåll. Dela upp brödtexten i korta logiska stycken (det är lättare att läsa korta stycken på skärm). Varva gärna texten med citat, tabeller, bilder, listor och liknande.
  3. Sammanfattning. I slutet av en artikel kan du (om den är lång) ha en sammanfattning med de viktigaste sakerna från artikeln. Gör en punktlista.
  4. Vidare läsning. I sällsynta fall har vi även förslag på var man kan läsa mer. Det kan vara böcker eller länkar.

Rubriker, stycken och längd

Rubriker? Använd max två nivåer av rubriker i själva texten (titeln på artikeln räknas inte till detta).

Stycken? Skriv korta stycken med ett par meningar. Det är svårare att läsa mycket text på skärm.

Hur långt? Ett riktmärke är 1 500 till 2 000 ord. Det beror också på vilken typ av innehåll vi pratar om.

Bilder och video

Bilder? Försök få relevanta bilder från intervjupersoner eller från inspelningsplatser etc. Se till att de är högupplösta.

Bildtext? Försök formulera intressanta bildtexter om du har bilder. Tänk på att bildtexterna ska kunna läsas fristående, det vill säga man ska inte behöva läsa resten av texten för att förstå bildtexten.

Video? Det går bra att infoga videoklipp. Använd helst YouTube eller Vimeo (men det går bra med andra tjänster också).

Skriv i Microsoft Word, OpenOffice eller liknande och skicka filer och bilder till redaktören.

Exempel

Här hittar du ett exempel på en artikel:

Skapa en kortfilm på en helg för att bli en bättre filmare