3:2-matning

3:2-matning

En metod för överföring av film till NTSC-video (525/60) genom att varannan bildruta på filmen får bre ut sig på tre hela delbilder i följd. De andra bildrutorna på filmen (varannan däremellan) brer ut sig över två delbilder. Se även 2:2-matning.

Engelska: 3:2 pull down