32 mm

32 mm

Kopiering av två 16 mm-filmer samtidigt, som efter framkallning delades i två remsor.

Engelska: thirty-two millimeter film