32 mm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

32 mm

Kopiering av två 16 mm-filmer samtidigt, som efter framkallning delades i två remsor.

Engelska: thirty-two millimeter film

Ämnesklassning: Filmformat