65 mm

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

65 mm

Filmformat som förut användes som inspelningsorginal, men numera används för specialeffekter och storbildssystem.

Engelska: sixty-five millimeter film

Ämnesklassning: Filmformat