720p

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÅÄÖ

720p

Anger bildens upplösning. 720 betyder att att det finns 720 horisontella pixlar och p betyder att formatet är progressivt.

Ämnesklassning: Videoteknik