720p

720p

Anger bildens upplösning. 720 betyder att att det finns 720 horisontella pixlar och p betyder att formatet är progressivt.