bildformat

bildformat

Bildens fasta format, förhållandet mellan bildens höjd och bredd. Anges med bredden gånger höjden (exempelvis 1:1,37) som innebär att bilden är 1,37 gånger höjden.

Normalfilm, Academy, är just 1:1,37 och vidfilm 1:1,66. TV-formaten är 1:1,33 och 1:1,77 eller 4:3 respektive 16:9 (widescreen) som det i dagligt tal brukar kallas. I engelsk skrift anges talen tvärtom, det vill säga 1.37:1.

Engelska: aspect ratio